CİSST/TCPS Çocuk Mahpuslar Raporu
Bilgi Kaynağı

CİSST/TCPS Çocuk Mahpuslar Raporu

ÇOCUK MAHPUSLAR RAPORU Çocuk Mahpuslara İlişkin Hak İhlali İddiaları, Bilgi ve Denetim Mekanizmalarına Yapılan Başvurular ve Akıbetleri Raporu Bu rapor; Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği / Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi bünyesindeki Hapiste Çocuk Ağı çalışmaları kapsamında hazırlanmıştır. Kasım 2015 – Haziran 2017 tarihlerini kapsamaktadır. Raporun tamamına erişmek için tıklayınız.   ÖZET   Türkiye’de 07.04.2017 … Okumaya devam et

TBMM’de çocuklar ile ilgili yazılı soru önergelerinin hiçbir yanıtlanmadı!
Bilgi Kaynağı

TBMM’de çocuklar ile ilgili yazılı soru önergelerinin hiçbir yanıtlanmadı!

03.11.2015 – Gündem Çocuk TBMM’de Gündem (Ne kadar? Nasıl?) Çocuk BMM’de, 25. Dönem 1. Yasama Yılı 8 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında sürdü. 5 ayda yaklaşık 33 saat çalışan Meclis’in en kısa çalışma mesaisi 2 dakika, en uzun mesaisi ise 9 saat 42 dakika sürdü[1]. TBMM’de denetim ve izleme görevini yerine getiren vekiller bu süre … Okumaya devam et

Çocukların Kapatıldığı Hapishaneler ile ilgili Raporlar
Bilgi Kaynağı

Çocukların Kapatıldığı Hapishaneler ile ilgili Raporlar

İnceleme raporlarına erişebilmek için paylaşılan raporların üzerine tıklamanız yeterli olacaktır. 21 Mayıs 2013 – Gündem Çocuk Derneği / Çakıl Derneği – Şakran Çocuk Hapishanesi Raporu  3 Haziran 2013 – TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu – Şakran Çocuk Hapishanesi İnceleme Raporu Ertuğrul Kürkçü’nün TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun Şakran Çocuk Hapishanesi Raporuna Muhalefet Şerhi 10 Temmuz … Okumaya devam et

Diğer Kaynaklar
Bilgi Kaynağı

Diğer Kaynaklar

  Türkiye’de Çocuk Adalet Sisteminin Yönetimi Çocuk Adalet Sistemi İyileştirmeye Yönelik Öneriler Çocuk Adalet Sisteminde Çocuğun Yüksek Yararı Politika Belgesi Çocuk Dostu Adalet Politika Belgesi Çocuk Hakları Paradigması ve Çocuk Ceza Yargılamasına hakim olan ilkeler açısından Türkiye’deki düzenleme ve uygulamaların değerlendirilmesi Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi ve Silahlı Çatışma Türkiye’de Çocuk Haklarının Durumu 2001-2011 Ceza Sorumluluğunun … Okumaya devam et

Resmi Mevzuatlar
Bilgi Kaynağı

Resmi Mevzuatlar

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük Çocuk Koruma Kanunu Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim Öğretim Faaliyetleri Hakkında Genelge  Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu İnfaz Hakimliği Kanunu Okumaya devam et